PRVÝ KOBERECZápisy na hlinených doštičkách od asýrskych maloobchodníkov z devätnásteho storočia pred Kristom dokumentujú použivanie uzlíčkových kobercov a textilných prikrývok na dlážku.Babylónske slovo kašmír opisuje tkáča kobercov už v prvej polovici druhého tisícročia pred Kristom.

Najstarší koberec pochádza z piateho storočia pred Kristom. Tento koberec je nazývaný Pazyryk, podľa miesta kde bol najdený počas vykopávok v Altajských pohoriach. Osnova a nadväzovanie koberca sú vyrobené z vlny. Bol viazaný symetrickými nadväzovaním a to asi 1,98 x 1,83 cm. Môžete ho vidieť v Ermitáži v Svätom Petersburg. Tento koberec bol nájdený v roku 1949 sovietskou skupinou v centrálnych Altajských pohoriach a je najstarší skoro kompletne dobre zachovaný koberec. Jeho technika, jemná práca a zložité zobrazenie dekorácie ornamentu ho mení už na vysoko rozvinutý výtvor.


Ďalšie